Συνεδριάσεις

Εναρκτήρια συνάντηση

Η πρώτη δια ζώσης συνάντηση των διακρατικών εταίρων του έργου Erasmus+ KA220-SCH «Δράση Εκπαιδευτικών για την Υγεία», πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαΐου 2023 με τη συμμετοχή εταίρων από την Τουρκία, τη Ρουμανία, τη Λιθουανία, τη Λετονία, […]

Νέα

Ξεκίνησε το έργο Δράση των Εκπαιδευτικών για την Υγεία

EΗ έναρξη του έργου Erasmus+ KA220-SCH “Δράση των Εκπαιδευτικών για την Υγεία” πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου 2023 με τη συμμετοχή του Περιφερειακού Διευθυντή Εθνικής Εκπαίδευσης του Çiğli Mesut UĞURLU, του Περιφερειακού Πρωτοκόλλου και των άλλων […]