Δράση Εκπαιδευτικών για την Υγεία – TA4H – 2022-1-TR01-KA220-SCH-000089892

Έχει διαπιστωθεί ότι οι τραυματισμοί που σχετίζονται με τις σχολικές δραστηριότητες συμβαίνουν κυρίως στο σχολικό περιβάλλον και απαιτούν συχνότερα νοσοκομειακή περίθαλψη από τους τραυματισμούς στο περιβάλλον του σπιτιού. Επιπλέον, περίπου το 6% των πιο σοβαρών τραυματισμών που απαιτούν ιατρική φροντίδα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια των επίσημων μαθημάτων στο σχολείο ή στην αυλή του σχολείου.

Το έργο αυτό έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους δασκάλους και τους εκπαιδευτικούς ώστε να ενισχύσουν τις γνώσεις, την ευαισθητοποίηση και την εμπειρία των μαθητών που μπορεί να χρειαστούν παρεμβάσεις πρώτων βοηθειών ή αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε χρόνιες ασθένειες, χρησιμοποιώντας ψηφιακά εκπαιδευτικά υλικά και να εξασφαλίσουν τη συνέχεια αυτών των γνώσεων και δεξιοτήτων.

Ομάδες-στόχοι:
εκπαιδευτικοί προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ωφελούμενοι:
μαθητές, σχολικό προσωπικό και γονείς

Ημερομηνία έναρξης: 31 Δεκεμβρίου 2022
Ημερομηνία λήξης: 30 Δεκεμβρίου 2024