Ξεκίνησε το έργο Δράση των Εκπαιδευτικών για την Υγεία

EΗ έναρξη του έργου Erasmus+ KA220-SCH “Δράση των Εκπαιδευτικών για την Υγεία” πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου 2023 με τη συμμετοχή του Περιφερειακού Διευθυντή Εθνικής Εκπαίδευσης του Çiğli Mesut UĞURLU, του Περιφερειακού Πρωτοκόλλου και των άλλων εταίρων μας από την Τουρκία, τη Ρουμανία, τη Λιθουανία, τη Λετονία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα.