Стартира проектът „Учители в действие за здраве“

Стартирането на проекта „Учители в действие за здраве“ по програма „Еразъм+“ KA220-SCH се представи на заинтересованите страни на 12 май 2023 г. по време на събитие с участието на директора на Националната образователна служба на област Чигли – Месут Усърлу, областния секретар и други наши партньори от Турция, Румъния, Литва, Латвия, България и Гърция.