2-ра среща в Яш

On 3-4 October 2023, the 2nd face-to-face Transnational Project Partners meeting of our Erasmus+ KA220-SCH “Teachers’ Action for Health” project in Iasis (Romania) with the participation of partners from Türkiye, Romania, Lithuania, Latvia, Bulgaria, and Greece.

На 3-4 октомври 2023 г. се състоя 2-рата международна партньорска физическа среща по проекта в Яш (Румъния) с участието на партньори от Турция, Румъния, Литва, Латвия , България и Гърция.