Онлайн среща

Партньорите по проекта се събраха на онлайн среща днес преди 3-тата международна среща. Темите, които бяха обсъдени по време на онлайн срещата, са следните:

  • Подготовка, договорки и запитвания за 3-тата международна среща, която ще се проведе в Литва
  • Планиране на 4-та дейност от 2-ри работен пакет на проекта
  • Финансови отчети, които трябва да се изготвят периодично
  • Оригинални копия на необходимите документи, които трябва да бъдат представени по време на срещата в Литва
  • Задачи на Управителния комитет