Mokytojai sveikatai – TA4H – 2022-1-TR01-KA220-SCH-000089892

Nustatyta, kad su mokyklos veikla susiję sužalojimai pirmiausia įvyksta mokyklos aplinkoje ir reikalauja dažnesnės stacionarinės pagalbos nei traumos namų aplinkoje. Be to, apie 6% sunkesnių traumų, kurioms prireikia medicininės pagalbos, įvyksta per pamokas mokykloje arba mokyklos kieme.

Šiuo projektu siekiama padėti mokytojams ir pedagogams gilinti žinias apie mokinius, kuriems gali prireikti pirmosios pagalbos ar skubios pagalbos sergant lėtinėmis ligomis, naudojant skaitmeninę edukacinę medžiagą ir užtikrinti šių žinių ir įgūdžių tęstinumą.

Tikslinės grupės:
ikimokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojai

Naudos gavėjai:
mokiniai, mokyklos darbuotojai ir jų tėvai

Pradžios data: 2022 m. gruodžio 31 d
Pabaigos data: 2024 m. gruodžio 30 d