Συνεδριάσεις

Εναρκτήρια συνάντηση

Η πρώτη δια ζώσης συνάντηση των διακρατικών εταίρων του έργου Erasmus+ KA220-SCH «Δράση Εκπαιδευτικών για την Υγεία», πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαΐου 2023 με τη συμμετοχή εταίρων από την Τουρκία, τη Ρουμανία, τη Λιθουανία, τη Λετονία, […]