Acțiunea profesorilor pentru sănătate – TA4H – 2022-1-TR01-KA220-SCH-000089892

Sa stabilit că accidentele asociate cu activitățile școlare se produc în principal în mediul școlar și necesită mai frecvent îngrijiri spitalicești decât accidentele din mediul familial. Mai mult, aproximativ 6% dintre rănile mai severe care necesită îngrijiri medicale au loc în timpul orelor de curs formale la școală sau în curtea școlii.

Acest proiect își propune să sprijine profesorii și educatorii în vederea îmbunătățirii cunoștințelor, a conștientizării și a experienței elevilor care pot avea nevoie de intervenție de prim ajutor sau de răspuns de urgență în cazul bolilor cronice, prin utilizarea de materiale educaționale digitale și să asigure continuitatea acestor cunoștințe și abilități.

Grupuri țintă:
profesori din învățământul preșcolar și primar

Beneficiari:
elevii, personalul școlii și părinții acestora

Data de începere: 31 decembrie 2022
Data de încheiere: 30 decembrie 2024