Sağlık için Öğretmen Hareketi – TA4H – 2022-1-TR01-KA220-SCH-000089892

Okul etkinliklerinde yaşana yaralanmaların öncelikle okul ortamında meydana geldiği ve ev ortamındaki yaralanmalardan daha sık hastane bakımı gerektirdiği tespit edilmiştir. Hatta, tıbbi müdahale gerektiren daha ciddi yaralanmaların yaklaşık %6’sı okuldaki derslerde veya okul bahçesinde meydana gelmektedir.

Bu proje, dijital eğitim materyalleri kullanarak, öğretmen ve eğitimcilerin kronik hastalıklarda ilk yardım müdahalesine veya acil durum müdahalesine ihtiyaç duyabilecek öğrenciler için bilgi, farkındalık ve deneyimini artırmaya ve bu bilgi ve becerilerin sürekliliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

Hedef gruplar:
okul Öncesi ve İlkokul öğretmenleri

Yararlanıcılar:
öğrenciler, okul personeli ve veliler

Başlangıç tarihi: 31 Aralık 2022
Bitiş tarihi: 30 Aralık 2024