Skolotāju rīcība veselībai – TA4H – 2022-1-TR01-KA220-SCH-000089892

Ir noskaidrots, ka ar skolas aktivitātēm saistītas traumas galvenokārt rodas skolas vidē un tām nepieciešama medicīniska palīdzība biežāk, nekā mājas vidē gūtās traumas. Turklāt aptuveni 6% no smagākām traumām, kurām nepieciešama medicīniska palīdzība, tiek gūtas mācību laikā skolā vai skolas pagalmā.

Šī projekta mērķis ir atbalstīt skolotājus un pedagogus, lai, izmantojot digitālos izglītības materiālus, palielinātu to skolēnu zināšanas, informētību un pieredzi, kuriem var būt nepieciešama pirmā palīdzība vai neatliekamā palīdzība hronisku slimību gadījumā, un nodrošināt šo zināšanu un prasmju nepārtrauktību.

Mērķa grupas:
pirmsskolas un sākumskolas skolotāji

Saņēmēji:
skolēni, skolas darbinieki un viņu vecāki

Sākuma datums: 2022. gada 31. decembris
Beigu datums: 2024. gada 30. decembris