• atbalstīt skolotājus un pedagogus, lai, izmantojot digitālos izglītības materiālus, palielinātu to skolēnu zināšanas, izpratni un pieredzi, kuriem var būt nepieciešama pirmā palīdzība vai neatliekamā palīdzība hronisku slimību gadījumā, un nodrošināt šo zināšanu un prasmju nepārtrauktību.
  • nodrošināt skolotāju attīstības ilgtspēju ar digitāliem izglītības materiāliem, īpašu uzmanību pievēršot pirmsskolas un sākumskolas skolotāju Nepārtrauktai Profesionālajai Attīstībai (NPA) par pirmās palīdzības vadlīnijām un algoritmiem izmantojot 13 moduļus un hroniskām slimībām izmantojot 8 moduļus, kas sagatavoti pamatojoties uz vajadzībām, kuras nosaka vajadzību analīze.