• padėti mokytojams ir pedagogams didinti mokinių, kuriems gali prireikti pirmosios pagalbos ar skubios pagalbos sergant lėtinėmis ligomis, žinias, sąmoningumą ir patirtį, naudojant skaitmeninę edukacinę medžiagą ir užtikrinti šių žinių ir įgūdžių tęstinumą.
  • užtikrinti mokytojų tobulėjimo tvarumą naudojant skaitmeninę mokomąją medžiagą, ypatingą dėmesį skiriant ikimokyklinių ir pradinių klasių mokytojų tęstiniam profesiniam tobulėjimui (CPD) pirmosios pagalbos intervencijoms/praktikoms per 13 modulių, o lėtinėms ligoms – 8 modulius, parengtus pagal poreikius, nustatytus per poreikių analizę.