Conținutul furnizat în cadrul acestui proiect este desemnat ca Resurse Educaționale Deschise ((RED), destinat utilizării libere și gratuite de către educatori, formatori și organizații din întreaga lume. Utilizatorii sunt încurajați să acceseze, să adapteze și să distribuie în mod liber materialele în scopuri educaționale, înțelegând că este apreciată atribuirea sursei originale. Prin adoptarea principiilor deschiderii și colaborării, ne propunem să încurajăm inovarea, să promovăm incluziunea și să avansăm schimbul de cunoștințe în domeniile vizate.
  • Sprijinirea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice din învățământul preșcolar și primar în ceea ce privește competențele digitale și metodele de intervenție pentru acordarea primului ajutor și pentru bolile cronice.
  • Elaborarea de module de prim ajutor în școli și de intervenție în cazul accidentelor fizice și al unor boli cronice.
  • Creșterea capacității instituționale și a profesionalismului pentru a lucra la nivelul UE/internațional: competențe de management îmbunătățite și strategii de internaționalizare. Extinderea rețelei fiecărui partener la diferite zone geografice și sectoare noi.

Cele de mai sus vor fi livrate prin intermediul unui LMS (sistem de management al învățării) sincronizat online și mobil (Android, iOS).

android mobile app     ios mobile app

Pliantul proiectului