Šī projekta ietvaros sniegtais saturs ir paredzēts kā Atvērtie Izglītības Resursi (AIR), kuri ir paredzēti brīvai un atvērtai lietošanai izglītotājiem, treneriem un organizācijām visā pasaulē. Lietotāji tiek aicināti brīvi piekļūt, pielāgot un izplatīt materiālus izglītības nolūkos, ievērojot nosacījumu, ka tiek norādīts atsauce uz sākotnējo avotu. Ievērojot atvērtības un sadarbības principus, mēs cenšamies veicināt inovāciju, sekmēt iekļaušanu un veicināt zināšanu apmaiņu attiecīgajās jomās.
  • Atbalstīt pirmsskolas un sākumskolas skolotāju profesionālo attīstību digitālajās un pirmās palīdzības sniegšanas prasmēs, un zināšanās par hroniskām slimībām.
  • Pirmās palīdzības moduļu izstrāde skolā un palīdzību fizisko traumu un dažu hronisku slimību gadījumos.
  • Institucionālās kapacitātes un profesionalitātes palielināšana darbam ES/starptautiskā līmenī: uzlabotas vadības kompetences un internacionalizācijas stratēģijas. Katra partnera tīkla paplašināšana dažādās jaunās ģeogrāfiskās vietās un nozarēs.

Iepriekš minētais tiks veikts izmantojot sinhronizētu tiešsaistes un mobilo (Android, iOS) MPS (mācību pārvaldības sistēmu).

android mobile app     ios mobile app

Projekta skrejlapa